Гергана Дженкова - Коучинг за лидери и екипи Гергана Дженкова - Коучинг за лидери и екипи

СВЪРЖЕТЕ СЕ С МЕН
+359 887 93 70 11
Гергана Дженкова - Коучинг за лидери и екипи

Аз съм професионален коуч.
Не зная кои са верните отговори,
но зная правилните въпроси,
които си струва да бъдат задавани,
за да успеете!

Работя със силно мотивирани индивиди или екипи в преход,
които се сблъскват с предизвикателствата на новото и неизвестното.
Партнирам им в преодоляването на съмненията,
преоткриването на посоката и реализирането на пълния им
лидерски или екипен потенциал.

Accociate Certified Coach LogoCertified Professional Coactive Coach Logo