Екипите


Подсистемите на организацията са нейните екипи. Както и при живите организми, всяка подсистема отговаря за дадена функция, има структурни особености и е взаимосвързана с останалите.

Диагностика

Ако тепърва изграждате екипа си или в него от известно време има наболял проблем, за вас е важно да знаете какви са нагласите, потребностите и очакванията на хората в него. Трябва ви „актуална снимка“, за да знаете къде са предизвикателствата и кои са ресурсите за справяне.
Прочети повече

Коучинг за изграждане на екипи

Попълването на свободните позиции в отдела не го прави екип. Несработващите се „звезди“ имат по-слабо представяне от хора на средно ниво, обединени около обща цел. Като коуч ще подкрепя вашия екип да създаде собствената си неповторимост – силна идентичност, партньорска атмосфера и свързаност, приети цели и ясни механизми на взаимодействие.
Прочети повече

Коучинг за екипи в криза

И най-добрият екип може да се окаже без хъс и ентусиазъм. Ако сте в подобно затруднение, ще ви партнирам за преодоляване на съмненията, преоткриване на посоката и реализирането на пълния ви екипен потенциал.
Прочети повече

Обучение Insights Discovery®

4 енергии. 8 типа. 72 психологически профила. Това е системата за личностно и екипно развитие Insights Discovery® – най-забавният и лесен начин да опознаем себе си и другите.
Прочети повече