Диагностика


Част от моята работа е да направя такава „снимка“ за вас. Най-често тя отразява ситуацията на екипа в областите:

  • Комуникация
  • Планиране и организация
  • Изпълнение и контрол на резултатите
  • Екипна атмосфера
  • Необходими знания и умения
  • Взаимодействия с външни клиенти и партньори

Информацията от нея ще ви позволи да планирате най-точните мерки, а споделянето й с екипа е отличен старт за изграждането на капацитета му в желаната от вас посока. Защото осъзнатостта и свободата за избор на действие са мощен начин екипите да бъдат овластени за промяна.

Какви са стъпките?

Според големината на екипа и конкретната ситуация ще ви предложа най-подходящия вариант за диагностициране – индивидуални разговори, фокус-група или съчетание от двете. Всички разговори се провеждат в интерактивна атмосфера чрез коучинг методология, а запазването на конфиденциалност за индивидуалните споделяния е гарантирано. Ще получите обобщение на споделените гледни точки и на тенденциите, които те разкриват.

След уточняването на параметрите на диагностиката ще проведем:

  • Срещи за дискутиране на темите с всички или с избрани представители на екипа (ако екипът е твърде голям) – те ще се случат в удобен момент за вас, съобразен с работния ритъм
  • Обща среща за представяне на резултатите – съвместно с вас като възложител и с екипа като получател на „снимката“
  • Съвместно планиране на по-нататъшни мерки – те могат да бъдат провеждане на екипен или индивидуален коучинг, преминаване през обучения и др.

Вашият екип ще започне да израства към по-добро разбиране на екипната ситуация още с тези първи стъпки. А с по-голяма осъзнатост се намират и по-добри решения на затрудненията.

Запазете си час за среща сега.