Коучинг за екипи в криза


Нестабилност на средата, смяна на лидера, рязка промяна в състава на екипа или липса на яснота за очакваните резултати са само малка част от възможните причини за загубата на синергичност. Коучингът за екипи в криза е най-доброто решение в ситуации на:

 • адаптиране към нов формален лидер или осезаемо разширяване на екипа с нови членове
 • сливане на екипи и справяне с ефекта на „срещата на различни култури”
 • вътрешнофирмени промени в правила, политики и стратегии и адаптиране на екипа към новите изисквания
 • подобряване на взаимодействията между отделни екипи
 • конфликти в екипа или между екипи
 • недостатъчна ангажираност с целите
 • лоша комуникация – неефективна, объркваща, „токсична”
 • нисък екипен морал и липса на позитивност
 • слаба креативност и непродуктивност
 • объркване на ролите или недобре изпълнявани роли

Каквото и да е затруднението ви, ще ви подкрепя да го преодолеете и да добавите нови умения и мъдрост към начина, по който работите заедно.

 

Какви са стъпките?

Процесът на съвместна работа включва:

 • първоначална среща с вас като спонсор за изясняване на заявката ви, на очакванията за краен резултат и за преценка дали можем да работим заедно
 • първоначална среща с участниците в коучинга за договаряне на рамката и правилата на работа
 • провеждане на договорения брой сесии според продължителността и интензивността, определени съвместно с вас като клиент
 • финална среща за затваряне на процеса, оценка на постигнатото и набелязване на следващи стъпки, ако има нужда от такива

Коучинг сесиите се провеждат по предварителна договорка в удобно време за вас като клиенти и за мен като коуч. Честотата и продължителността на срещите зависят от вашето предпочитание за натовареност и от темпото ви на рефлексия и действие. Възможно е провеждане на дистанционни сесии за виртуални екипи.

Запазете си час за среща сега.

Какво казват клиентите?


Стигнахме до момент, в който беше необходима спешна промяна и в моята, и на колегите ми работа. Работата с Гери ми даде възможност да се съсредоточа върху целта на компанията и да наблюдавам как позитивната промяна в колегите ми се случва без натиск. На тях им даде спокойствие, че въпреки темпото на външните събития и изискванията към тях, те ще успеят да се адаптират. Почувствахме, че можем да сме по-успешни заедно.


Изпълнителен директор
 • сектор Консултантски услуги