Обучение Insights Discovery®


Избирайки да развиете екипа си чрез системата Insights Discovery ®, ще получите много повече от знания. Ще започнете да приемате себе си и другите по нов начин – с повече толерантност и емпатия. Ще получите стимул да промените поведението и комуникацията си. Ще започнете да цените различията в екипа си и да ги използвате като ресурс.

Всички необходими насоки за по-добро сработване ще намерите в личния си профил, отпечатан като книжка. Акцентите в него са:

  • силните ви страни и дефицитите, върху които да поработите
  • най-ефективният подход, който ви мотивира да дадете максимума от себе си
  • противоположния психологически тип, с когото ви е най-трудно да общувате – какво „работи“ за него и какво – не
  • стила ви на учене/управление/продажби – какво ви носи най-голям успех във всяка от тези области
  • причини и „лечение“ на стреса според личностните ви особености
  • какъв е екипът ви и какво може да го направи по-ефективен

Обучението Insights Discovery® е изключително подходящо за „загряване“ на екипа за участие в предстоящ коучинг проект или в края на подобен проект, когато е възможно да бъде усетена нуждата от знания за управляване на отношенията без намесата на външен специалист. Възможно е да изберете да реализираме обучението и като самостоятелно решение. Приложимо е, когато екипът иска да се фокусира върху психологическата си компетентност за изграждане на по-ефективни отношения не само с колеги, но и с партньори и клиенти.

Запазете си час за среща сега.

Какво казват клиентите?


Не си представях, че ще издържа ден и половина да слушам на стол без да мърдам. Свикнал съм да съм в движение. Не само, че не усетих как мина, но съм убеден, че това трябва да се прави за всеки, който почва работа някъде. И за младоженци задължително…заедно с медицинските изследвания…За да се разбират помежду си.


Мениджър Средно управленско ниво
  • Сектор Бързооборотни стоки