Диагностика и консултиране


Организационната диагностика ни позволява да разпознаем фазата от жизнения цикъл на човешката система. Всяка фаза има различни цели, приоритети и предизвикателства. Ще ви помогна да откриете кои са те за вашата система и да изберете мерки за развитие, съобразени с реалните ви нужди. С яснотата за тях ще имате силата  действително да градите организацията си, а не просто да копирате „добри“ практики, които след време се оказват неработещи. Правилните за дадена фаза мерки „лекуват“ причината, а не симптома. Своевременно и адекватно.

Какво да очаквам?

Как ще реализираме диагностиката зависи от темите, които тя ще изследва и от броя включени участници. Най-често е под формата на индивидуални разговори, попълване на въпросници или групови обсъждания. Изборът на формат зависи от поставените цели, а търсената информация е най-вече качествена.

От диагностиката ще получите  обобщените резултати, анализ на тенденциите, които те разкриват и ще ви предложа мерки. Ще дискутираме изводите на среща. Не само ще знаете „къде се намирате на картата“, но и ще се запознаете с модел, с който да „разчитате терена“ занапред. На този модел можете да базирате всички свои мениджърски решения. Така ключовите фигури в организацията ви ще имат споделена отправна точка и общ език за обсъждане на управленските въпроси, независимо от тясната им област на компетентност. А това е решаващо за уеднаквяване на разбиранията ви за процеси, желани резултати и начини на действие и в крайна сметка – за успеха на общото ви начинание.

Запазете си час за среща сега.

 

Какво казват клиентите?


Благодарение на подхода, който Гери използва, успяхме да включим всички ръководители в един обективен динамичен анализ на ситуацията в компанията. Въз основа на резултатите от него надградихме процеса на обучение, който е от изключително значение за непрекъснатото ни подобрение. Самите ръководители се ангажираха с обучението в компанията в много по-голяма степен, което беше проблем преди това.

 


Мениджър Човешки ресурси
  • Сектор Бързооборотни стоки