Коучинг за стратегическо развитие


Като професионален коуч ще ви подкрепя в изчистването на вашето разбиране за успех, на посоката за действие и на ключовите етапи за постигането му. Вие:

  • ще изградите визията си за бъдещето на организацията
  • ще изготвите план за действие със степен на детайл, каквато желаете
  • ще създадете силна идентичност и култура, основани на автентични ценности и ще намерите най-добрия начин за въплъщаването им в живота на организацията
  • ще управлявате в организацията промени от всякакво естество от позицията на сътрудничество, откритост и позитивизъм

Коучингът за стратегическо развитие е подходящ в ситуации на създаване на нов бизнес,  на преосмисляне на посоката на развитие на съществуващ такъв или при окрупняване на бизнеси, когато е наложително уеднаквяване на политики, практики и идентичност. Несигурността ще отстъпи място на увереност и вдъхновение.

Какви са стъпките?

Процесът на съвместна работа включва:

  • първоначална среща с вас като спонсор за изясняване на заявката ви, на очакванията ви за краен резултат и за преценка дали можем да работим заедно
  • първоначална среща с участниците в коучинга за договаряне на рамката и правилата на работа
  • провеждане на договорения брой сесии според продължителността и интензивността, определени съвместно с вас като клиент
  • финална среща за затваряне на процеса, оценка на постигнатото и набелязване на следващи стъпки, ако има нужда от такива

Коучинг сесиите се провеждат по предварителна договорка в удобно време за вас като клиенти и за мен като коуч. Честотата им зависи от вашето предпочитание за натовареност и от темпото ви на рефлексия и действие. Форматът наподобява уъркшоп с продължителност между половин ден и два дни. Ще я определим според нуждите ви като участници.

Запазете си час за среща сега.

Какво казват клиентите?


Срещите за стратегическо планиране ми помогнаха по-ясно да преосмисля целите и разширя погледа си върху цялостната дейност на организацията. Това дава възможност смело да посрещнем неизбежните промени и сами да оформим бъдещето си, да преосмислим къде сме и къде искаме да бъдем, да насочим усилията си за дефиниране на основните резултати и ключови фактори на успеха. Радвам се, че толкова плавно и задружно успяхме да набележим бъдещите цели за развитие!


Мениджър в НПО
  • сектор Социални услуги