Коучинг за развитие на потенциала


Често започваме начинанията си стихийно, хаотично и откриваме работещите решения по пътя на пробите и грешките. Чрез коучинг за развитие на потенциала ще ви подкрепя от самото начало да бъдете наясно с идентичността си като партньори и да задействате ресурсите си. В рамките на няколко сесии ще изградите „мост“ един към друг, разбиране за обща посока и за правила за съвместна работа. Ще знаете какво ви обединява и как да използвате различията си конструктивно. Ще знаете как да „преминете“ през общата задача и как да отпразнувате края, ценейки натрупания опит и приноса на всеки един. Поставянето на силно начало ще се изплати многократно. Партньорството ви ще бъде не мъчителен компромис, а истински двигател на успеха ви.

Какви са стъпките?

Процесът на съвместна работа включва:

  • първоначална среща за изясняване на вашата заявка, на очакванията ви за краен резултат и за преценка дали можем да работим заедно
  • провеждане на договорения брой сесии според заявката, продължителността и интензивността, определени съвместно с вас като клиент
  • финална среща за затваряне на процеса, оценка на постигнатото и набелязване на следващи стъпки, ако има нужда от такива

Коучинг сесиите се провеждат по предварителна договорка в удобно време за вас като клиенти и за мен като коуч. Честотата и продължителността на срещите зависят от вашето предпочитание за натовареност и от темпото ви на рефлексия и действие. Възможно е провеждане на сесии дистанционно, в случай, че партньорите са в различни географски локации.

Запазете си час за среща сега.

Какво казват клиентите?


Бяхме четирима, когато стартирахме бизнеса. Инвестицията не беше малка и очакванията към мен като Управител бяха големи. След няколко години работа, дойде и първото признание отвън. Две важни за сектора личности пожелаха да станат инвеститори в компанията ни. Най-голямото предизвикателство в приемането на нови съдружници беше да се опознаем по между си, да се обединим около една визия за развитие и дори още по-трудното – във важните за нас ценности, които всички заедно да развиваме в компанията. Напълно различни характери, с различно дялово участие и различни интереси в сектора успяхме за няколко дни работа с Гергана да се обединим около това какво искаме да постигнем и кои са ценностите (правилата), които да следваме по пътя си заедно. Беше невероятно изживяване, което зареди всеки един от нас с нова енергия. Енергията, от която всички имахме нужда, за да търсим успеха заедно.


Изпълнителен директор
  • сектор Комунални услуги