Коучинг за лидерство


В търсенето ви на автентичност и стил грешен отговор няма. Темите, които ще изследваме заедно, могат да обхващат предизвикателства от личния или професионалния живот. Ние сме цялостни личности и всяка сфера оказва влияние на друга. Намирането на решение в една област се отразява и на справянето ни в друга. Резултатите от процеса са осъзнатост, решителност и лекота при посрещане на предизвикателства и занапред. Ще се радвам да видя, че след съвместната ни работа сте готови за следващата смела стъпка.

Какви са стъпките?

Ако не сте съвсем сигурни дали коучингът е добро решение за вас, свържете се с мен, за да проведем ДЕМО СЕСИЯ-КОМПЛИМЕНТ. На нея ще изясним вашата заявка и очаквания. Ще прецените дали се чувствате комфортно с мен като коуч и дали можем да работим заедно. Ще проведем кракът коучинг разговор и ще отговоря на въпросите, които имате. Тази първа среща не ви задължава да продължите процеса. Имате лично преживяване и свободата да направите своя избор.

Ако решите да развивате себе си чрез коучинг с мен като ваш коуч, ще се виждаме регулярно за:

  • договорения брой сесии според заявката, продължителността и интензивността, определени съвместно с вас като клиент
  • и за финална среща за затваряне на процеса и оценка на постигнатото, за да продължите самостоятелно и уверено житейския си и професионален път

Коучинг сесиите се провеждат по предварителна договорка в удобно време за вас като клиенти и за мен като коуч. Възможно е и да работим дистанционно, в случай, че това е предпочитанието ви или отсъствате от града.

Какво казват клиентите?


Като коуч Гергана демонстрира удивителни умения в намирането на уникалността на всеки. Нейният поливалентен профил й позволява да работи с еднаква лекота с корпоративни и с индивидуални клиенти. Тя е един от най-добрите консултанти и коучове в развитието на хора, които съм имал шанса да срещна.


Старши мениджър Проекти
  • сектор Телекомуникации, Белгия