Коучинг за развитие на личен потенциал


Ако да, то вероятно имате нужда да събудите естествените си ресурси и да доразвиете личния си потенциал. Ще ви подкрепя в откриването на вашето призвание, в постигането на професионалните или лични цели и в намирането на баланс и хармония в конкуриращите се приоритети. Опознаване на самия себе си, увереност и себереализация са само част от даровете на процеса.

Какви са стъпките?

Ако не сте съвсем сигурни дали коучингът е добро решение за вас, свържете се с мен, за да проведем ДЕМО СЕСИЯ-КОМПЛИМЕНТ. На нея ще изясним вашата заявка и очаквания. Ще прецените дали се чувствате комфортно с мен като коуч и дали можем да работим заедно. Ще проведем кракът коучинг разговор и ще отговоря на въпросите, които имате. Тази първа среща не ви задължава да продължите процеса. Имате лично преживяване и свободата да направите своя избор.

Ако решите да развивате себе си чрез коучинг с мен като ваш коуч, ще се срещаме регулярно за:

  • договорения брой сесии според заявката, продължителността и интензивността, определени съвместно с вас като клиент
  • и за финална среща за затваряне на процеса и оценка на постигнатото, за да продължите самостоятелно и уверено житейския си и професионален път

Коучинг сесиите се провеждат по предварителна договорка в удобно време за вас като клиенти и за мен като коуч. Възможно е и да работим дистанционно, в случай, че това е предпочитанието ви или отсъствате от града.

Какво казват клиентите?


Коучингът е пътуване към собствения ти свят. Ти наблюдаваш, изследваш и се очароваш от откритията, които правиш за себе си. Бях насърчена да достигна места, за които вярвах, че са доста мрачни и неприятни. В резултат на това сега съм много по-спокойна и уверена за това коя съм. Гергана е отличен навигатор.


Директор Връзки с клиенти
  • сектор Медии