Коучинг за справяне с конфликти


Ситуацията, в която се намирате, вероятно е болезнена. Независимо дали става въпрос за конфликт по задачата или конфликт на междуличностните отношения, от моя страна можете да разчитате на уважение към позициите и емоциите ви и на неутралност в процеса. Ще изследваме различията ви и ще откриете как да ги направите „лост“ за израстване. Ще трансформирате взаимоотношенията си и ще намерите пресечна точка на интересите. В резултат партньорството ви ще бъде ново – по-зряло, адаптивно и устойчиво.

 

Какви са стъпките?

Процесът на съвместна работа включва:

  • първоначална среща за изясняване на заявката ви, на очакванията за краен резултат и за преценка дали можем да работим заедно
  • провеждане на договорения брой сесии според заявката, продължителността и интензивността, определени съвместно с вас като клиент
  • финална среща за затваряне на процеса, оценка на постигнатото и набелязване на следващи стъпки, ако има нужда от такива

Коучинг сесиите се провеждат по предварителна договорка в удобно време за вас като клиенти и за мен като коуч. Честотата и продължителността на срещите зависят от вашето предпочитание за натовареност и от темпото ви на рефлексия и действие. Възможно е провеждане на сесии дистанционно, в случай, че партньорите са в различна географска локация.

Запазете си час за среща сега.

Какво казват клиентите?


С моя ръководител имахме сериозни различия за начина, по който да въведем работен процес, разработен от екипа ми. Това разклати взаимоотношенията ни и в крайна сметка се отрази и на самия процес. Решихме, че ни е необходима външна помощ, за да изясним нещата. Сесията с Гергана ни помогна да изградим повече доверие един в друг, което беше първата стъпка към едни добри отношения.


Мениджър на отдел
  • сектор Тежка промишленост