Хората


Екипите се нуждаят от лидерство. Лидерът предизвиква статуквото за положителна промяна, вдъхновява другите и ги обединява за постигане на общата цел.

Коучинг за лидерство

Да бъдеш лидер не е въпрос на позиция в йерархията, а на нагласа. Коучингът за лидерство ще ви окуражи да излезете от зоната си на комфорт. Ще събуди автентичността и откривателския ви дух. Това е подкрепа за намиране на собствения лидерски стил.
Прочети повече

Коучинг в ситуации на преход

Единственото постоянно нещо е необходимостта от промяна. Ако сте в преход, поради начало на нов проект, нова позиция или месторабота, поради стартиране или приключване на отношения, вероятно ви предстои поемане на нови отговорности. А това често е свързано със съмнения и страхове.
Прочети повече

Коучинг за развитие на личен потенциал

Струва ли ви се, че досега сте се развивали предимно в една сфера и нещо липсва? Имате ли усещане, че сте изгубили контрола върху случващото се и стресът е обичайното ви състояние? Харесвате нещата, които правите, но ви се струва, че енергията ви е поизчерпана?
Прочети повече