Екипен коучинг vs тиймбилдинг

преди 8 години

Зимата не е най-подходящият сезон за фирмени събития, но е удачно време за обмисляне  от каква подкрепа имат нужда екипите, за да дадат най-доброто от себе си през годината: тиймбилдинг или екипен коучинг.

Тиймбилдингът е по-популярният инструмент, но това не означава, че той е универсално решение. Тъкмо обратното. Тиймбилдингът адресира ограничен брой теми от динамиката в екипа, дори когато е проведен по най-професионалния начин. Обещава забавна, разтоварваща атмосфера и промяна, но не може да даде дълбочина и устойчивост. Тях можете да постигнете чрез екипен коучинг. А това е важна разлика, когато се търси резултат и възвръщаемост на финансовата инвестиция. Тази статия е за културата да познаваме двата инструмента – да знаем какви са ползите от тях, различията им и да избираме умно.

Кога е подходящ тиймбилдингът?

За екипи, които нямат опит в развиващи дейности (включително обучения с ролеви игри и симулации за вземане на групово решение), тиймбилдингът може да бъде едно добро начало. Умело подбраните активности дават представа защо е важна екипната работа, кои са опорните й точки и до колко участниците действат като екип. Тиймбилдингът създава преживявания – готвене, строене на кули или рафтинг – и „среща“ хората един с друг в нов контекст. Ако няма сериозни проблеми, предизвикателствата от деня ще покажат каква е ситуацията в екипа, без значимо да я подобрят или да я влошат. Искате да вдигнете адреналина, да поразтоварите стреса или да се позабавлявате? Тогава смело потърсете тиймбилдинг специалист, който може да ви предложи подходящ дизайн. В хода на събитието ще се заздравят социалните връзки между участниците. Както казах, това е чудесна първа стъпка!

Ако обаче вече сте я направили или имате да решавате реални казуси, свързани с представянето, крайните резултати и цялостната атмосфера, този инструмент няма да ви бъде от полза. Тиймбилдингът не може да „произведе“ устойчиви промени в поведението, нито да стимулира бизнес развитието на компанията. Да не говорим, че ако един екип влезе в него с актуален и значим конфликт, напрежението най-вероятно ще ескалира. В трудни ситуации или се „разпадаме“ под натиска на средата, или се мобилизираме и демонстрираме неподозиран капацитет. Последното е постижение на малцина.

В кои случаи да предпочетем екипен коучинг?

Моят опит показва, че хората са най-въвлечени да учат и да правят промени, когато виждат ползата за себе си и за екипа и учат не чрез аналогии, а чрез собствената си реалност. Това означава да градят екипа си, работейки по актуални за тях теми на момента. И в това е ценността на екипния коучинг.

Екипният коучинг предлага интерактивни задачи, които макар и не адреналинови по характер, провокират дълбоки прозрения и поставят под въпрос адекватността на нагласи, роли, поведения, правила, Аз-образи и екипна идентичност – всичко, което може да се окаже, че саботира екипа по пътя му.

 

Подобни осмисляния имат изключително силен ефект върху личността и групата. Самият процес на изследване протича в максимално защитена среда, чиято степен на защитеност не може да бъде постигната от никой друг екипен инструмент. И само, когато средата е толкова сигурна, е възможна реална и устойчива промяна.

Няма тема, която да не може да бъде адресирана чрез екипен коучинг. По никоя от темите не се предлагат рецепти или готови отговори. Уроците, промените и формулираните от екипа правила, които ще ги гарантират за в бъдеще, са строго индивидуални. Преминавайки през процеса, екипът не просто „преболедува“ затрудненията си и намира решения, но и изгражда силна „имунна система“ за справяне с предизвикателства и занапред.

Подобен ефект няма как да се постигне с еднократно събитие. Това е процес. Той изисква голяма доза смелост, любопитство, отдаденост и доверие в собствените сили, дори и  първоначално екипът да се чувства изгубен в проблемите си. Естествено е малко на брой екипи да са готови за тази стъпка. Но тези, които дръзнат да я направят, действително постигат съвсем ново ниво на функциониране. Какъвто и избор да направите, той ще е добър, ако отговаря на потребностите на екипа!

Основните разлики между тиймбилдинг и екипен коучинг, систематизирани накратко:

 

Тиймбилдинг Екипен коучинг
ФОРМАТ Интерактивен, най-често на открито Интерактивен, в зала
ЧЕСТОТА Еднократно събитие, веднъж в годината Регулярни срещи за 6-12 месеца или повече
ЕКИПЪТ Е Група от хора, които трябва да изпълнят задача/постигнат обща цел; едни се справят по-добре от други и това ги прави по-ценни за екипа Система; нещо по-голямо от механичния сбор на частите, има свой собствен живот и потребности, хората са „гласовете“ на тази система и като такива, всеки е ценен
ДНЕВЕН РЕД Активности – аналогии на реалността Теми и въпроси от самата реалност на екипа
ФУНКЦИИТЕ НА ВОДЕЩИЯ Анимира, инструктира, фасилитира рефлексия Разкрива системата на членовете й; провокира дълбоко осмисляне, поемане на инициатива и отговорност; подкрепя и окуражава; пази средата защитена
АТМОСФЕРА Енергия, новост, учене (не в дълбочина), позитивност, адреналин, понякога излизане от зоната на комфорт Откритост, уязвимост, равно участие, дълбочина, учене, приемане, промяна, споделено лидерство, съвместна отговорност, доверие, позитивност, емпатия
ЕФЕКТ Временни промени, незначими, на микро ниво (в някои аспекти на поведението) Трайни промени, значими, умения, преносими и в други ситуации, реално повлияване на бизнеса
КОНФЛИКТИ Не решава Решава
ЛИДЕРСКИ КАПАЦИТЕТ Не изгражда Изгражда
КОМУНИКАЦИЯ  В ЕКИПА Не се подобрява Подобрява се
ЗАБАВЛЕНИЕ Да Не